Ալյումինի ո՞ր դասերի են օգտագործվում շրջված մասերի համար:

վերեւ